OM Projektet

Hur fungerar instrumenten ihop i en rytmsektion? Vilka förhållningssätt råder mellan de olika instrumenten? Hur har utvecklingen sett ut? Har det skett någon förändring sen den tidiga jazzen? Hur kan man bevara kunskapsmassan från dessa epoker för att kunna använda samma spelsätt i framtiden?

Projektet omfattar historik såväl som transkriptioner och egna trioinspelningar.
‒   Jazzens utveckling från tidigt 1900-tal till mitten av 1960-talet.
­‒ ­  Att åskådliggöra och skapa ett begreppsfundament för vad som händer inom en rytmsektion under framförandet av jazz/improviserad musik.
‒  Att författa en bok/kompendium med både historik, fakta, notexempel och inspelningar för att bidra till att tradi tionen förs vidare. Innehållet ska även fungera som ett uppslagsverk över de mest kända trumslagare och basister från den tidiga jazzen till modern tid.

Vår forskning bygger inte på exakt vetenskap utan baseras på upplevelse och muntlig tradition samt ett intresse för en företeelse som alla förhåller sig till, men är svår att konkretisera. Vi vill visa på olika exempel ur jazzhistorien och genom dessa nå fram till ett teoretiskt resonemang som bygger på praktiska hantverkskunskaper, i vissa fall mer detaljerat. Vi försöker tydliggöra skeenden och översätta dessa till ett språk som är begripligt.
Ett slags inre kunskap som kläs i koder som, rytmiskt fundament, med och motrörelse, genrepraxis etc.
Tillsammans har vi ca 60 års erfarenhet av professionellt spel inom genren. Vi har mött mängder av jazzmusiker, såväl svenska som utländska. Via gehörstradering har vi erhållit fragment av deras kunskap, vissa har varit mycket tydliga och instruktiva medan andra enbart visat genom sitt eget spel.