Vad är det som gör att det svänger?

Jazzens utveckling från tidigt 1900-tal till mitten av 1960-talet. Hur fungerar instrumenten ihop i en rytmsektion?  Vilka förhållningssätt råder mellan de olika instrumenten?  Hur har utvecklingen sett ut? Har det skett någon förändring sen den tidiga jazzen? Hur kan man bevara kunskapsmassan från dessa epoker för att kunna använda samma spelsätt i framtiden?

Read More

Trummornas betydelse för jazzens utveckling

Trumspelet i den tidiga jazzen uppstod i New Orleans. Till en början skötte två man trumslageriet, en på virveltrumma och en på bastrumma/cymbal.

Read More

Basens betydelse för jazzens utveckling

Get a taste of our awesome ThinkUpThemes Framework and make changes to your site easily, without touching any code at all!

Read More